Tłuszcz pochodzący z produktów nabiałowych jest źródłem hormonów estrogenowych, jego konsumpcja może wpływać na skrócenie czasu przeżycia z nowotworem złośliwym piersi. W badaniu przeprowadzonym w populacji 1 893 kobiet z Life After Cancer Epidemiology Study analizowano wpływ spożycia produktów białkowych o wysokiej i niskiej zawartości tłuszczu na ryzyko nawrotu nowotworu złośliwego piersi oraz ryzyko zgonu po diagnozie nowotworu. W ciągu średniego czasu obserwacji prawie 12 lat, u 349 kobiet wystąpił nawrót choroby nowotworowej, zarejestrowano 372 zgony, z czego przyczyną 189 zgonów był nowotwór złośliwy piersi.

 

Spożywanie produktów białkowych niskotłuszczowych pozostawało bez związku z ryzykiem nawrotu nowotworu lub ryzykiem zgonu. Konsumpcja nabiału z wysoką zawartością tłuszczu miała pozytywny związek z wynikami. W porównaniu z grupą kontrolną (0-0.5 porcji wysokotłuszczowych produktów białkowych dziennie), u kobiet spożywających większe ilości wysokotłuszczowego nabiału zaobserwowano wyższe ryzyko zgonu z powodu nowotworu piersi (0.5-<1 porcja dziennie, HR=1.20 95%CI=0.82-1.77;  >=1 porcji dziennie HR=1.49 95%CI=1.00-2.24), wyższe ogólne ryzyko zgonu oraz wyższe ryzyko zgonu z przyczyn innych niż nowotwór złośliwy piersi. Związek pomiędzy wysokim spożyciem wysokotłuszczowych produktów białkowych i zagrożeniem nawrotem choroby nowotworowej był pozytywny, ale nie osiągnięto dla niego istotności statystycznej.

 

Podsumowując, wysokie spożycie wysokotłuszczowych produktów nabiałowych (ale nie niskotłuszczowych) jest związane z wyższym ryzykiem zgonu po diagnozie nowotworu złośliwego piersi.