Rola diety w patogenezie nowotworów złośliwych piersi nie jest jednoznaczna, a ostatnie badania wskazują na to, że wpływ ten może być modyfikowany przez status receptorów estrogenowych. Analizę związku sposobu odżywiania się z ryzykiem nowotworów piersi przeprowadzono w Wielkiej Brytanii w populacji prawie 700 tys. kobiet po menopauzie (średnia wieku 59,9 lat). W okresie badania rozpoznano w niej ponad 29 tys. przypadków nowotworów złośliwych piersi. Najsilniejszy związek z ryzykiem nowotworów zaobserwowano dla alkoholu. Wzrost jego spożycia o każde 10 gramów dziennie wiąże się z 8% wzrostem ryzyka nowotworu piersi (RR=1.08, 95%CI=1.05-1.11). Z pozostałych 17 badanych elementów diety, negatywny związek wykazano dla owoców i błonnika pokarmowego i był on szczególnie wyraźny u kobiet, które nie miały nadwagi. Wzrost spożycia owoców o każde 100 gramów dziennie wiąże się z 6% redukcją ryzyka zachorowania, natomiast w przypadku błonnika, wzrost spożycia o każde 5 gramów dziennie wiąże się z 9% obniżeniem ryzyka zachorowania.  

Na podstawie przeprowadzonego badania można stwierdzić, że spośród badanych czynników, spożycie alkoholu jest najistotniejszym elementem zwiększającym ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy piersi.

[przygotował Piotr Wojtyś w oparciu o: https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:f21ecda9-5ad3-4eef-aed8-6d920d664459]