Choroby serca  i układu krążenia to najczęściej występujące schorzenia przewlekłe w populacji USA oraz pierwsza przyczyna zgonów. Celem badania The National Health nad Nutrition Examination Surveys przeprowadzonego w latach 1999-2014 było oszacowanie wpływu diety oraz siedzącego trybu życia na ryzyko zgonu u osób po diagnozie chorób serca i układu krążenia.

W populacji 2473 osób biorących udział w badaniu, zarejestrowano w badanym okresie 761 zgonów, z czego 199, których przyczyną były choroby serca i układu krążenia.  Ryzyko zgonu w badanej populacji rosło wraz z ilością czasu spędzanego w pozycji siedzącej (zarówno ogólne ryzyko zgonu jak i ryzyko zgonu z powodu chorób serca i układu krążenia). Niższe o 22-34% ryzyko zgonu zaobserwowano w grupie osób charakteryzującej się wysokim spożyciem w produktach pokarmowych  błonnika, witaminy A, karotenu, ryboflawiny oraz witaminy C.

Spędzanie w pozycji siedzącej poniżej 360 minut dziennie w połączeniu ze spożyciem błonnika i witamin powyżej średniej spożycia dla badanej populacji wiązało się dodatkowymi korzyściami w zakresie obniżenia ryzyka zgonu. Zredukowanie czasu spędzanego w pozycji siedzącej oraz dieta bogata w błonnik i witaminy okazuje się być dobrą strategią profilaktyczną redukującą ryzyko zgonu u osób z chorobami serca i układu krążenia.