W badaniach epidemiologicznych bardzo często analizowano wpływ zwyczajów żywieniowych na ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe trzonu macicy i jajnika, jednak wyniki tych badań nie dały jednoznacznych rezultatów. Aby wyjaśnić tę kwestię, przeprowadzono została meta-analiza badań, której wyniki opublikowane zostały na łamach „Int J Vitam Nutr Res. Włączono do niej pięć badań analizujących związek diety z nowotworami trzonu macicy (2617 zachorowań na ten nowotwór) oraz 3 badania dotyczące związku zwyczajów żywieniowych z ryzykiem nowotworu jajnika (2025 zachorowań).

W przypadku nowotworów trzonu macicy „zdrowszy” sposób odżywiania się wiąże się z 16% obniżeniem ryzyka zachorowania (OR=0.84, 95%CI=0.72-0.98). Zachodni styl odżywiania się, czyli „Western diet”, powoduje w konsekwencji 20% wzrost ryzyka nowotworów trzonu macicy (OR=1.19, 95%CI=1.01-1.41). W przypadku nowotworu jajnika „Western diet” powoduje nawet 70% wzrost ryzyka zachorowania (OR=1.73, 95%CI=1.08-2.37) w relacji do bardziej zdrowotnej diety.

Podsumowując, wyniki przeprowadzonej meta-analizy autorzy wskazują, że odżywianie się zgodne ze stylem „western diet” wiąże się ze wzrostem ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwie jajnika oraz trzonu macicy.


[tekst przygotował Piotr Wojtyś w oparciu o: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p...]