Zgodnie z analizą dla 52 krajów, której wyniki opublikowano na łamach „Cancer Research", umieralność na nowotwory złośliwe płuca u kobiet w skali świata wzrośnie o 43% w okresie od 2015 do 2030 roku. W tym samym okresie obserwowany będzie 9% spadek umieralności na nowotwory piersi. W badaniu analizowano informacje z bazy danych o umieralności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) za lata 2008-2014 dla krajów o populacji powyżej 1 mln mieszkańców (29 krajów z Europy).  W skali całego świata prognozowany jest wzrost umieralności na nowotwory płuca u kobiet z poziomu 11.2/100 tys. w roku 2015 do poziomu 16.0/100 tys. w roku 2030. Najwyższa umieralność będzie obserwowana w Europie i Oceanii, najniższa w Ameryce i Azji. Wzrostowy trend umieralności na nowotwory płuca związany będzie z rozpowszechnieniem palenia papierosów u kobiet. Jeżeli nie zostaną wprowadzone efektywne mechanizmy zredukowania ekspozycji na dym tytoniowy w społeczeństwie, prognozowany wzrost zostanie osiągnięty. Prognozy dla roku 2030 wskazują na wyższą w skali świata umieralność na nowotwory złośliwe płuca niż na nowotwory piersi, dla których w badanym okresie prognozowany jest spadek umieralności. Obserwowana umieralność na nowotwory piersi w roku 2015 wynosiła 16.1/100 tys., a prognozowane dane dla roku 2030 wskazują na umieralność na poziomie 14.7/100 tys. Najwyższa umieralność będzie charakterystyczna dla Europy, jednak przy spadkowym trendzie związanym z poprawą zgłaszalności na badania przesiewowe oraz poprawą wyleczalności nowotworów piersi. 

[przygotował Piotr Wojtyś na podstawie: https://www.aacr.org/Newsroom/Pages/News-Release-Detail.aspx?ItemID=1211]