Na podstawie wyników badań wskazujących na obniżone ryzyko wystąpienia nowotworu drugiej piersi po stosowaniu tamoxifenu, wyprowadzona została hipoteza o możliwym profilaktycznym wpływie stosowania tamoxifenu przez kobiety bez wcześniejszej diagnozy nowotworu piersi.   Do udziału w badaniu Breast Cancer Prevention Trial (P-1) zakwalifikowano 13 388 kobiet charakteryzujących się wyższym od populacyjnego ryzykiem zachorowania na nowotwór piersi w związku z: wiekiem >= 60 lat, ryzykiem nowotworu piersi co najmniej 1.66% w grupie wiekowej 35-59 lat lub wcześniejszą diagnozą nieinwazyjnego zrazikowego nowotworu piersi (lobular carcinoma in situ). Uczestniczki badania podzielono losowo na dwie grupy, z których pierwsza otrzymywała placebo a druga 20 mg tamoxifenu dziennie.

W badanej grupie stosowanie tamoxifenu obniżało ryzyko zachorowania na nowotwór piersi o 49%. Skumulowane ryzyko zachorowania na nowotwór piersi w ciągu 69 miesięcy obserwacji wyniosło 43.4/1000 w grupie przyjmującej placebo oraz 22.0/1000 w grupie otrzymującej tamoxifen. Obniżone ryzyko dotyczyło wszystkich badanych grup wiekowych i wyniosło: 44% w grupie 49 lat i młodszej, 51% w grupie 50-59 lat oraz 55% w grupie kobiet >=60 lat. Wykazano również obniżenie ryzyka wystąpienia  nieinwazyjnego zrazikowego nowotworu piersi (o 56%) oraz atypowej hiperplazji (o 86%). Stosowanie tamoxifenu wiązało się 50% obniżeniem ryzyka zachorowania na nieinwazyjne nowotwory piersi. Tamoxifen obniżał o 69% ryzyko nowotworów piersi z pozytywnymi receptorami estrogenowymi, nie wpływając na ryzyko nowotworów z receptorami negatywnymi.  

Analizując wpływ stosowania tamoxifenu na ryzyko wystąpienia innych chorób, zaobserwowano obniżone ryzyko różnego typu złamań oraz brak wpływu stosowania tamoxifenu na ryzyko niedokrwiennej choroby serca. W grupie kobiet zażywających tamoxifen wykazano wzrost ryzyka zachorowania na nowotwór złośliwy trzonu macicy (RR=2.53, 95%CI=1.35-4.97) szczególnie u kobiet w wieku 50 lat i starszych. Wszystkie nowotwory endometrium zdiagnozowane w grupie stosującej tamoxifen były w pierwszym stopniu zaawansowania (stadium lokalne) i nie zaobserwowano żadnego zgonu z powodu tego nowotworu. W grupie zażywającej tamoxifen nie wykazano wzrostu ryzyka zachorowania na nowotwory wątroby, jelita grubego i odbytnicy, jajnika oraz innych nowotworów złośliwych.  Ryzyko udaru, zatorowości płucnej oraz zakrzepicy żył głębokich było wyższe u kobiet w wieku 50 lat lub starszych z grupy stosującej tamoxifen.

Główny wniosek z przeprowadzonego badania jest taki, że profilaktyczne stosowanie tamoxifenu obniża ryzyko inwazyjnych i nieinwazyjnych nowotworów piersi w grupie kobiet z podwyższonym ryzykiem zachorowania.  Pomimo efektów ubocznych jego stosowania, tamoxifen może być zalecany do profilaktycznego stosowania przez kobiety z podwyższonym ryzykiem zachorowania na nowotwór złośliwy piersi.