Badanie, w którym wykorzystano dane z Centers for Disease Control and Prevention (CDC) wykazało, że szczepienie przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) istotnie obniża liczbę stanów przednowotworowych w obrębie szyjki macicy, które nierozpoznane, mogłyby rozwinąć się do zmian nowotworowych. Nowotwory szyjki macicy to najczęściej występujące nowotwory związane z infekcją HPV. Przyczyną prawie wszystkich nowotworów tego narządu jest właśnie infekcja HPV, szczególnie typami wirusa 16 i 18. 

W przeprowadzony badaniu pobrane zostały próbki zmian przednowotworowych z obrębu szyjki macicy  od ponad 10 tys. kobiet w wieku 18-39 lat.

Odsetek zmian przednowotworowych spowodowanych infekcjami HPV 16 lub 18 obniżył się z 52% w 2008 roku do 44.1% w 2014 roku.

U kobiet, które były szczepione odsetek ten obniżył się z 55.2% do 33.3%

U kobiet nieszczepionych odsetek zmian przednowotworowych spowodowanych infekcjami HPV 16 lub 18 obniżył się z 51% do 47.3%.

Obniżenie się liczby zmian przednowotworowych związanych z infekcjami HPV 16 lub 18 było zdecydowanie większe u kobiet, które przeszły szczepienie przeciw HPV. U kobiet nieszczepionych również wystąpiło niewielkie obniżenie odsetka zmian przednowotworowych związanych z infekcjami HPV, co może być związane z odpornością populacyjną, która występuje kiedy duża część populacji przeszła szczepienie, przez co utrudniona jest transmisja wirusa.