Badania przesiewowe w kierunku wykrywania nowotworów złośliwych szyjki macicy oraz szczepienia przeciw wirusowi HPV zostały wprowadzone w większości krajów wysokorozwiniętych, jednak ich dostępności w krajach o średnim i niskim poziomie rozwoju jest ograniczona. W 2018 roku dyrektor generalny WHO ogłosił plan eliminacji nowotworów szyjki macicy jako problemu zdrowia publicznego. Jest potrzebna globalna aktywność, aby rozszerzyć dostępność szczepień, badań przesiewowych, leczenia stanów przednowotworowych oraz wczesnego wykrywania nowotworów inwazyjnych. W badaniu, którego wyniki opublikowane zostały na łamach „Lancet”, oszacowano potencjalny wpływ globalnego rozpowszechnienia badań przesiewowych oraz szczepień na liczbę przypadków nowotworów szyjki macicy w latach 2020-2069 oraz podjęto próbę określenia najszybszego terminu, kiedy liczba nowych zachorowań na nowotwory szyjki macicy osiągnie poziom 6 przypadków na 100 tys. kobiet rocznie (poziom obserwowany obecnie tylko w kilku krajach) oraz kiedy zachorowalność obniżona zostanie poniżej 4 przypadków na 100 tys.

Przy braku rozpowszechnienia badań przesiewowych i szczepień w krajach o średnim i niskim poziomie rozwoju, w ciągu następnych 50 lat rozpoznanych zostanie ponad 44 mln nowych zachorowań na nowotwory szyjki macicy.  Globalne zwiększenie dostępności badań przesiewowych i szczepień może spowodować rozpoznanie dodatkowych 12,5-13,4 nowych zachorowań w latach 2020-2069. Dla wszystkich krajów wysokorozwiniętych koniec wieku jest możliwą datą, kiedy liczba nowych przypadków osiągnie poziom poniżej 4 zachorowań na 100 tys. rocznie. Według badaczy poziom ten może zostać uznany za punkt eliminacji nowotworów szyjki macicy jako problemu zdrowia publicznego.

[artykuł przygotował Piotr Wojtyś na podstawie: https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(18)30836-2/fulltext]