Kwestia suplementacji witaminy D u osób starszych jest w ostatnich latach tematem szerokiej debaty. Wyniki badań epidemiologicznych wskazują konsekwentnie, że suplementacja witaminy D może obniżać ryzyko zgonu z powodu nowotworów złośliwych.

Meta-analizy badań, których wyniki opublikowano w 2019 roku, wskazują na istotną, 13% redukcję ryzyka zgonu, której przyczyną są nowotwory złośliwe. Naukowcy w Niemczech przeprowadzili analizę, w której założyli, że wszystkie osoby w kraju w wieku 50 lat i starsze przyjmują dziennie suplementację witaminy D w ilości  1000 IU (jednostka międzynarodowa). Spowodowałoby to roczną redukcję liczby zgonów z powodu nowotworów złośliwych o 30 000 oraz  zredukowało roczne koszty opieki onkologicznej  o ponad 250 mln EUR. Autorzy analizy byli zaskoczeni wielkością efektu (w postaci zarówno redukcji liczby zgonów jak i oszczędności ekonomicznych) jaki może przynieść działanie o tak niskim koszcie jak suplementy witaminy D.  

Intersująca obserwacją było to, że przy 13% redukcji umieralności z powodu nowotworów złośliwych, suplementacja witaminy D nie wpływała w żadnym stopniu na zachorowalność na nowotwory, co może sugerować, że wpływa ona raczej na biologię guza (jego agresywność oraz potencjał do rozwoju przerzutów) niż na proces jego inicjacji.