Kwas foliowy oraz witamina B12 mają kluczowe znaczenie dla prawidłowego przebiegu metabolizmu jednowęglowego. Zaburzenie tego cyklu może wpływać na proces kancerogenezy. Celem badania (B-PROOF), którego wyniki opublikowane zostały na łamach „Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention”, było oszacowanie wpływu suplementacji witaminą B12 oraz kwasem foliowym na ryzyko ogólnego zachorowania na nowotwory złośliwe oraz w szczególności na nowotwory jelita grubego i odbytnicy. Analizowano wpływ 2-3 letniego podawania kwasu foliowego (400 µg dziennie) oraz witaminy B12 (500 µg dziennie) w relacji do placebo. W grupie, która miała podawaną suplementację, zaobserwowano wyższe o 25% ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwie, HR=1.25 (95%CI=1.00-1.53). Suplementacja witaminą B12 wiązała się także z istotnie wyższym (o 77%) ryzykiem zachorowania na nowotwory jelita grubego i odbytnicy, HR=1.77 (95%CI=1.08-2.90). Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że regularne i długotrwałe przyjmowanie suplementów witaminy B12 oraz kwasu foliowego może wiązać się z podwyższeniem ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe jelita grubego i odbytnicy, co może być przyczynkiem do ograniczenia wspomnianych suplementacji dla osób ze stwierdzonym deficytem witaminy B12 i kwasu foliowego.

[ przygotował Piotr Wojtyś na podstawie: http://cebp.aacrjournals.org/content/early/2018/10/19/1055-9965.EPI-17-1198]