W badaniach epidemiologicznych analizowano wpływ stresu na ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe, jednak pozostaje kwestią nierozstrzygniętą, czy stres w pracy może zwiększać ryzyko nowotworu oraz jaki jest jednoczesny  wpływ innych czynników, takich jak palenie papierosów czy aktywność fizyczna. Na łamach „International Journal of Cancer” opublikowana została meta-analiza badań obserwacyjnych analizujących wpływ stresu w miejscu pracy na ryzyko nowotworów złośliwych z uwzględnieniem umiejscowienie nowotworu, wpływu palenia papierosów, picia alkoholu, indeksu masy ciała, a także aktywności fizycznej. Do analizy włączono dane dotyczące 281 290 osób. Istotny wzrost ryzyka zachorowania w związku ze stresem w miejscu pracy wykazano dla nowotworów złośliwych jelita grubego i odbytnicy (wzrost o 36%, RR=1.36, 95%CI=1.16-1.59), nowotworów płuca (wzrost o 24%, RR-1.24, 95%CI=1.02-1.49) oraz nowotworów przełyku (wzrost ponad dwukrotny, RR=2.12, 95%CI=1.30-3.47). Interesującą obserwacją było to, że stres w miejscu pracy istotnie zwiększał ryzyko nowotworów złośliwych jelita grubego i odbytnicy w populacji USA, a w mniejszym stopniu w populacji europejskiej. Odwrotną zależność wykazano dla nowotworów przełyku. Na podstawie przeprowadzone analizy poziom stresu w miejscu pracy nie wpływał na poziom ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego, piersi czy jajnika.   


[artykuł opracował Piotr Wojtyś na podstawie https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30484859]