Wpływ stosowania doustnej antykoncepcji (Oral Contraceptive, OC) na umieralność pozostaje ciągle niejasny, a wyniki wcześniej przeprowadzonych badań charakteryzowały się rozbieżnością. W badaniu przeprowadzonym w populacji prawie 50 tys. kobiet w Szwecji (Swedish Women’s Lifestyle and Health Study) analizowano wpływ stosowania OC na ogólną umieralność oraz umieralność z powodu nowotworów złośliwych piersi. W badanej populacji w okresie pomiędzy rokiem 1993 a 2012 rozpoznanych zostało 2120 zachorowań na nowotwory złośliwe piersi, z której to liczby 254 kobiet zmarło w ciągu 10 lat od diagnozy. Zarówno ogólne ryzyko zgonu w grupie kobiet stosujących OC w relacji do kobiet, które nigdy OC nie stosowały, jaki i ryzyko zgonu z powodu nowotworów piersi było na zbliżonym poziomie. W przeprowadzonym dużym badaniu prospektywnym nie wykazano, aby stosowanie OC zwiększało ryzyko zgonu.

[artykuł przygotował Piotr Wojtyś w oparciu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31412822]