Profilaktyka pierwotna nowotworów złośliwych trzustki obejmuje niepalenie papierosów i utrzymywanie odpowiedniej masy ciała. Niewiele więcej w zakresie stylu życia można zmienić aby obniżyć ryzyko zachorowania na te nowotwory. Obiecującym elementem może być regularne stosowanie aspiryny.  Populacyjne badanie (761 przypadków nowotworu, 794 osoby w grupie kontrolnej) analizujące wpływ stosowania aspiryny na ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe trzustki przeprowadzono w populacji chińskiej. Uczestnikom badania zadano pytania o okresy regularnego stosowania aspiryny, liczbę tabletek zażywanych dziennie lub tygodniowo, wiek rozpoczęcia i zakończenia stosowania.  Przeprowadzono standaryzację względem innych czynników mogących wpływać na ryzyko nowotworów trzustki (wiek, płeć, edukacja, Indeks Masy Ciała, lata palenia papierosów, liczba dziennie wypalanych papierosów, infekcja Helicobacter pylori, grupa krwi, cukrzyca).

Regularne stosowanie aspiryny (kiedykolwiek) wiąże się z prawie 50% redukcją ryzyka zachorowania na nowotwór złośliwy trzustki, OR=0.54 (95%CI=0.40-0.73). Ryzyko obniża się o 8% dla każdego roku regularnego zażywania, OR=0.92 (95%CI=0.87-0.97).

Osoby zażywające regularnie aspirynę w ramach profilaktyki innych chorób obniżają także swoje ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe trzustki. Należy jednak pamiętać, że obok profilaktycznego wpływu w chorobach serca i nowotworach złośliwych, stosowanie aspiryny ma także skutki uboczne w postaci zwiększonego ryzyka krwawienia. W związku z powyższym decyzja o regularnym zażywaniu aspiryny powinna zostać podjęta biorąc pod uwagę bilans korzyści i skutków ubocznych dla poszczególnych osób.