W najnowszej analizie, której wyniki opublikowano na stronie Medscape, wykazano, że u starszych dorosłych (powyżej 65. roku życia), którzy regularnie zażywali aspirynę, zaobserwowano istotne obniżenie ogólnej umieralności, w tym umieralności z powodu nowotworów złośliwych. Największe obniżenie ryzyka zgonu zaobserwowano w przypadku nowotworów złośliwych jelita grubego i odbytnicy u osób, które zażywały aspirynę 3 razy w tygodniu lub częściej. W związku ze stosowaniem aspiryny wykazano 19% redukcję ogólnego ryzyka zgonu, 15% obniżenie ryzyka zgonu z powodu nowotworów złośliwych, 25% redukcję ryzyka zgonu z powodu nowotworów układu pokarmowego oraz 29% redukcję ryzyka zgonu z powodu nowotworów złośliwych jelita grubego i odbytnicy. Analizę przeprowadzono w ramach badania Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian (PLCO) Cancer Screening Trial w populacji ponad 145 tys. osób. Autorzy badania wysunęli hipotezę, że obniżenie ryzyka zgonu u osób stosujących aspirynę może mieć związek z indeksem masy ciała (BMI). U osób charakteryzujących się niedowagą (BMI 20kg/m2) nie wykazano pozytywnego wpływu zażywania aspiryny, natomiast obniżenie ryzyka zgonu w związku z jej stosowaniem zaobserwowano u osób z BMI =20kg/m2. Największa redukcja ryzyka zgonu miała miejsce w części populacji charakteryzującej się najwyższym poziomem BMI (25-29.9kg/m2).

[artykuł przygotował Piotr Wojtyś w oparciu o: https://www.medscape.com/viewarticle/922464#vp_1]