W 2016 roku konsumpcja alkoholu była jedną z głównych przyczyn rozwoju nowotworów złośliwych oraz jedną z głównych przyczyn zgonów z powodu nowotworów,  odpowiadając odpowiednio za 376 200 zgonów z powodu nowotworów (4.2% wszystkich zgonów związanych z nowotworami)  oraz utratą 10.3 mln lat życia skorygowanych niepełnosprawnością (4.2% DALY w związku z nowotworami).

Wskaźnik DALY (z ang. disability adjusted life-years „lata życia skorygowane niesprawnością”) służy do określenia stanu zdrowia danego społeczeństwa. Wyraża łącznie lata życia utracone wskutek przedwczesnej śmierci bądź uszczerbku na zdrowiu w wyniku urazu lub choroby.

Wpływ alkoholu na ryzyko nowotworów jest różny w poszczególnych grupach wiekowych i jest przyczyną od 13.9% zgonów z powodu nowotworów złośliwych w grupie wiekowej 30-34 lata do 2.7% zgonów u osób w wieku 80-84 lata.

Liczba nowotworów, których przyczyną jest spożycie alkoholu może być obniżona poprzez indywidualny oraz środowiskowy wpływ na obniżenie jego spożycia a także poprzez wpływ na czynniki, które wchodzą w interakcję z alkoholem wzmacniając jego kancerogenny wpływ (np. palenie papierosów) lub w bezpośredni sposób oddziałują na ryzyko nowotworów zależnych od alkoholu.