Najnowsze dane z raportu opublikowanego na łamach Annals of Oncology wskazują na kontynuację spadkowego trendu umieralności na nowotwory złośliwe w krajach Unii Europejskiej (UE) u kobiet i mężczyzn za wyjątkiem nowotworów trzustki u obu płci oraz nowotworów płuca u kobiet.

W 2021 roku 1 267 000 osób umrze w krajach UE z powodu nowotworów złośliwych. W porównaniu ze szczytem umieralności, który przypadł na rok 1998, prawie 5 mln zgonów mniej wystąpi w ciągu kolejnych  33 lat (do roku 2021).  

W okresie 2015-2021 w krach UE nastąpi spadek umieralności na nowotwory piersi (o 7.8%), jelita grubego i odbytnicy (o 4.8% u mężczyzn oraz o 9.6% u kobiet), gruczołu krokowego (o 8.7%), trzonu macicy (o 3.5%), jajnika (o 8.9%), żołądka (o 14.1% u mężczyzn oraz o 16.3% u kobiet)

W przypadku nowotworów złośliwych płuca, umieralność u mężczyzn spadnie o 10%, natomiast u kobiet wystąpi 6.5% wzrost umieralności.

Wyniki cytowanej analizy dają nadzieję na przyszłość, jednak autorzy podkreślają, że należy brać pod uwagę potencjalny wpływ pandemii COVID-19 na przeżywalność po diagnozie nowotworu. U pacjentów onkologicznych  z infekcją SARS-CoV-2 obserwuje się wyższe ryzyko zgonu niż u osób bez nowotworu, chociaż podatność na niekorzystny przebieg infekcji jest różna dla poszczególnych typów nowotworów. Na chwilę obecną trudno dokładnie oszacować jaki będzie efekt pandemii w obszarze onkologii, należy jednak założyć że pewne konsekwencje z nią związane będą widoczne.