Wyniki nowego badania obserwacyjnego wskazują, że im większa liczba kroków wykonywanych dziennie, nawet w tempie regularnego marszu, tym w perspektywie dłuższe życie. Ten wniosek umacnia rekomendację, aby mniej czasu spędzać w pozycji siedzącej a więcej się ruszać w ciągu dnia. Naukowcy z National Institutes of Health and the Centers for Disease Control and Prevention analizowali dane dla 4 840 Amerykanów w wieku 40 lat lub starszych, dla których wykonano pomiar liczby kroków w 7 dniowych okresach. Podstawowe wnioski z przeprowadzonej analizy:

  1. U osób wykonujących 8 tys. kroków dziennie zaobserwowano 51% redukcję ogólnego ryzyka zgonu w porównaniu do grupy kontrolnej wykonującej 4 tys. kroków dziennie.
  2. U osób wykonujących 12 tys. kroków dziennie zaobserwowano 65% redukcję ogólnego ryzyka zgonu w porównaniu do grupy kontrolnej wykonującej 4 tys. kroków dziennie.
  3. Szybkość marszu nie miała żadnego znaczenia dla redukcji ryzyka, istotna była tylko liczba wykonywanych kroków.
  4. Dodatkowo wykazano, że większa liczba wykonywanych dziennie kroków wiązała się z niższym ryzykiem zgonu z powodu nowotworów złośliwych oraz chorób serca.

Oprócz korzyści wykazanych w powyższym badaniu, spacerowanie poprawia także inne aspekty naszego zdrowia: wzmacnia kości i mięśnie, pozwala utrzymać zdrową masę ciała, poprawia koordynację. Spacerujmy więc, niekoniecznie szybko, także w ograniczonej przestrzeni naszego mieszkania.

[artykuł przygotował Piotr Wojtyś, posiłkując się: https://www.cancer.org/latest-...]