Ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy trzonu macicy rośnie wraz z wartością wskaźnika masy ciała (BMI). Wzrost BMI o 5 kg/m2 wiąże się z 60% wzrostem ryzyka zachorowania. Związek pomiędzy BMI i zagrożeniem nowotworami trzonu macicy jest silniejszy u kobiet, które nigdy nie stosowały hormonalnej terapii zastępczej.