Wczesne wykrycie raka prostaty to szansa na wysoką skuteczność leczenia dlatego tak ważne są regularne wizyty u urologa, oznaczanie poziomu PSA (swoistego antygenu gruczołu krokowego) oraz szybkie reagowanie na niepokojące objawy takie jak częstomocz, krew w moczu lub w spermie, osłabiony strumień moczu, czy bolesność podczas jego oddawania. Nieodłącznym elementem diagnostyki raka prostaty jest również badanie per rectum (przezodbytnicze) prostaty wykonywane przez urologa oraz ultrasonografia gruczołu krokowego. Jeżeli którekolwiek z wykonanych wcześniej badań wzbudzi wątpliwość lekarza, urolog kieruje pacjenta na bardziej pogłębioną diagnostykę w postaci rezonansu magnetycznego, biopsji fuzyjnej czy biopsji płynnej Select MDX.

Wybór odpowiedniej ścieżki leczenia raka prostaty zależy od wielu czynników, wśród, których pod uwagę najczęściej bierze się stopień zaawansowania choroby, stopień złośliwości nowotworu wg. skali Gleasona oraz poziom stężenia PSA a także wiek pacjenta, jego ogólny stan zdrowia jak i rokowania dotyczące wyleczenia i ewentualnego przeżycia.

1️⃣ AKTYWNA OBSERWACJA 

Aktywną obserwację stosuje się u mężczyzn u których został stwierdzony nowotwór prostaty o niskim stopniu ryzyka. Metoda ta polega na odbywaniu regularnych wizyt u urologa, badaniu poziomu PSA jak również kontrolnego wykonywania rezonansu magnetycznego prostaty. W sytuacji kiedy dochodzi do progresji choroby podejmowana jest decyzja o dalszym radykalnym leczeniu.

2️⃣ RADIOTERAPIA I BRACHYTERAPIA

Radioterapia w postaci teleradioterapii lub brachyterapii to metoda leczenia raka prostaty polegająca na stosowaniu promieniowania, które ma za zadanie zniszczyć komórki nowotworowe. Brachyterapia to zabieg jednorazowy, który polega na bezpośrednim wprowadzeniu do zmiany nowotworowej lub jej sąsiedztwa źródła promieniotwórczego. Radioterapia jest natomiast techniką naświetlania zmiany nowotworowej promieniami RTG.

3️⃣ LECZENIE OPERACYJNE

Operacyjne leczenie prostaty wykonywane jest tylko u mężczyzn u których choroba nie zdążyła dać przerzutów odległych np. do kości, czy płuc. Zabieg operacyjnego leczenia raka prostaty polega na wycięciu całości gruczołu krokowego, a także w niektórych sytuacjach również okolicznych węzłów chłonnych. Współczesna medycyna oferuje wiele technik operacyjnego leczenia raka prostaty wśród, których wymienia się technikę klasyczną (tzw. otwartą) ale również zabiegi małoinwazyjne takie jak laparoskopia czy z wykorzystaniem robota da Vinci. Operacje raka prostaty przy wsparciu systemu chirurgicznego da Vinci cechuje minimalizacja urazu chirurgicznego, a co za tym idzie mniejszy odsetek powikłań śród i pooperacyjnych oraz infekcji jak również zmniejszenie bólu pooperacyjnego. Dodatkowo operacja robotyczna pozwala uniknąć problemów pojawiających się po zabiegu takich jak nietrzymanie moczu czy kłopoty z erekcją. Wykorzystanie robota da Vinci do operacyjnego leczenia raka prostaty znacząco wpływa także na skrócenie czasu hospitalizacji i rekonwalescencji pacjentów.

4️⃣ HORMONOTERAPIA

Hormonoterapia to metoda leczenia raka prostaty wykorzystywana głównie u pacjentów z zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego. Celem hormonoterapii jest opóźnienie progresu choroby, łagodzenie jej skutków, zapobieganie ewentualnym powikłaniom oraz zmniejszenie wielkości guza nowotworowego.

Więcej na temat Raka Prostaty znajdziesz na stronie OPEN Poznań, zapraszamy ➡️ https://rehabilitacja-open.pl/...