Zgodnie z szacunkami American Cancer Society, nadmierna masa ciała odpowiada rocznie za 544 300 nowych zachorowań na nowotwory złośliwe w skali świata, co stanowi około 3.9% wszystkich zachorowań. Należy przyjąć założenie, że liczba zachorowań związanych z nadwagą i otyłością będzie systematycznie rosnąć, ze względu na zwiększający się odsetek osób z nadmierną masą ciała w skali świata.  Nadwaga i otyłość rozumiane jako BMI o wartości 25 lub wyższej, wiążą się z podwyższonym ryzykiem zachorowania na pomenopauzalne nowotwory piersi, nowotwory jelita grubego i odbytnicy, nowotwory trzonu macicy, przełyku, nerki oraz trzustki. Nadmierna masa ciała może także wiązać się ze wzrostem ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe pęcherzyka żółciowego, wątroby, jajnika oraz szpiczaka mnogiego. 

W skali świata liczba osób charakteryzujących się nadmierną masą ciała rośnie systematycznie od początku lat 70. XX wieku. W roku 2016 około 40% dorosłych oraz 18% dzieci w wieku 5-19 lat było otyłych lub miało nadwagę, co oznacza liczbę prawie 2 mld dorosłych oraz 340 mln dzieci. Elementami mającymi duży wpływ na wzrost liczby osób z nadwagą i otyłością są: westernizacja stylu życia, spożywanie wysokoenergetycznych, przetworzonych produktów spożywczych oraz niewielka aktywność fizyczna.  Charakterystyczne jest to, że o ile w krajach o niskich dochodach, nadmierna masa ciała jest przyczyną około 1% zachorowań na nowotwory złośliwe, to dla krajów wysokorozwiniętych odsetek ten rośnie do poziomu 7-8%.   
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca wprowadzenie przedsięwzięć skierowanych na ograniczenie spożycia niezdrowych produktów spożywczych oraz promowanie aktywności fizycznej poprzez uchwalanie przepisów prawnych zabraniających sprzedaży produktów spożywczych zawierających tłuszcze trans, wyższe opodatkowanie napojów słodzonych cukrem, subsydiowanie sprzedaży owoców i warzyw, zmniejszenie porcji sprzedawanych potraw oraz pakowanych produktów, tworzenie przestrzeni sprzyjających spacerom i jeździe na rowerze. 
[przygotował Piotr Wojtyś na podstawie https://www.cancer.org/latest-news/almost-4-percent-of-cancers-worldwide-due-to-excess-body-weight.html]