Według najnowszego badania American Cancer Society, 42% zachorowań na raka w USA oraz 45% zgonów z powodu choroby nowotworowej, związanych jest z modyfikowalnymi czynnikami ryzyka.

Raki na które mamy wpływ

Wpływ modyfikowalnych czynników ryzyka różni się dla poszczególnych nowotworów złośliwych. I tak, wszystkie zachorowania na raka szyjki macicy oraz mięsaka Kaposiego są wynikiem modyfikowalnych czynników ryzyka. W przypadku raka jajnika, czynniki modyfikowalne mają nieznaczny wpływ na zachorowanie, tylko 4,3%.  

Ponad 75% zachorowań oraz zgonów na czerniaka złośliwego, raka odbytu, płuca, krtani oraz jamy ustnej spowodowanych jest czynnikami ryzyka związanymi ze stylem życia. Dla piętnastu z dwudziestu sześciu analizowanych typów nowotworów złośliwych, modyfikowalne czynniki ryzyka odpowiedzialne są za ponad 50% zachorowań. 

Nie pal, nie pij, trzymaj wagę

Palenie papierosów, najważniejszy spośród czynników ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe, odpowiada za 19% zachorowań oraz prawie 29% zgonów z powodu nowotworów. Kolejnymi według istotności czynnikami ryzyka wystąpienia raka, na które każdy z nas ma wpływ, są: nadmierna masa ciała (przyczyna 7.8% zachorowań oraz 6.5% zgonów z powodu nowotworów), spożycie alkoholu (związane z 5.6% zachorowań oraz 4% zgonów na nowotwory), promieniowanie UV (przyczyna 5% zachorowań, ale tylko poniżej 1.5% zgonów) oraz niska aktywność fizyczna (powoduje 2.9% zachorowań oraz 2.2% zgonów z powodu nowotworów). Poza wymienionymi, do istotnych modyfikowalnych czynników ryzyka zachorowania na raka należą także: bierne palenie papierosów; spożywanie czerwonego mięsa i przetworów mięsnych; dieta z niskim udziałem owoców, warzyw, błonnika i wapnia; infekcje (Helicobacter pylori, HBV, HCV, HHV8, HPV, HIV). 

W badanej populacji, proporcja nowotworów złośliwych związanych z paleniem papierosów, spożywaniem czerwonego mięsa i przetworów mięsnych, infekcjami HCV, promieniowaniem UV oraz infekcjami HIV, była wyższa u mężczyzn ze względu na większą powszechność wymienionych czynników ryzyka w męskiej populacji. Proporcja zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe związanych z nadmierną masą ciała, spożyciem alkoholu, niską aktywnością fizyczną oraz infekcjami HPV, była wyższa u kobiet, ze względu na duży udział nowotworów piersi, trzonu oraz szyjki macicy, z którymi związane są wymienione elementy stylu życia.


Modyfikowalne czynniki ryzyka zachorowania na raka to czynniki na które każdy z nas ma mniejszy lub większy wpływ. Do modyfikowalnych czynników ryzyka zachorowania na raka należą m.in. palenie papierosów, nadmierna masa ciała, alkohol, promieniowanie UV, niska aktywność fizyczna, bierne palenie papierosów; spożywanie czerwonego mięsa i przetworów mięsnych; dieta z niskim udziałem owoców, warzyw, błonnika i wapnia; infekcje (Helicobacter pylori, HBV, HCV, HHV8, HPV, HIV).

Autor: Piotr Wojtyś na podstawie:

https://www.cancer.org/latest-...   

28 listopada 2017