Czynniki modyfikowalne mają potencjalnie istotne znaczenie w kształtowaniu ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe nerki. Ich przegląd systematyczny, z uwzględnieniem aktywności fizycznej, palenia papierosów, picia alkoholu, sposobu odżywiania się, nadwagi, nadciśnienia tętniczego oraz cukrzycy, przedstawiono na łamach „Urol. Oncol.”. Charakter wpływu określono jako: negatywny (czynnik ryzyka zachorowania), pozytywny (obniżający ryzyko) oraz zerowy (brak wpływu).  Pozytywny wpływ aktywności fizycznej (obniżający ryzyko zachorowania) wykazano w 10 na 12 badań, natomiast pozytywny wpływ picia alkoholu zaobserwowano w 13 na 16 badań.  W 13 na 14 badań palenie papierosów zwiększało ryzyko zachorowania. Bardzo niejednoznaczny jest wpływ sposobu odżywiania się na ryzyko nowotworów nerki. W części badań wpływ diety był pozytywny (13) w takiej samej liczbie negatywny (13), a w pozostałych badaniach zerowy (9 badań). Jednoznacznie negatywny wpływ zaobserwowano w przypadku nadwagi (wszystkie 36 badań), nadciśnienia tętniczego (17 na 18 badań) oraz cukrzycy (23 na 27 badań). Wyniki przedstawionej analizy wskazują jednoznacznie na istotne znaczenie modyfikowalnych czynników ryzyka dla prawdopodobieństwa zachorowania na nowotwory nerki.

[przygotował Piotr Wojtyś w oparciu o: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30685335]