Przedwczesna śmierć z powodu nowotworów złośliwych to rocznie w USA strata 8,7 mln lat życia (dane z 2015 roku dla grupy wiekowej 16-84 lata) oraz utrata 94 mld dolarów przyszłych dochodów. Przedstawione dane pochodzą z raportuAmerican Cancer Society opublikowanego na łamach „JAMA Oncology”. Nowotwory złośliwe są drugą co do częstości przyczyną zgonów w USA, gdzie powodują rocznie ponad 606 880 zgonów (prognoza dla roku 2019). Poza utratą najbliższych osób, przedwczesna śmierć wiąże się także z utratą przyszłych zarobków, wpływa na rynek pracy oraz ekonomię kraju. Utracone lata życia oraz utracone potencjalne dochody to powszechnie stosowane mierniki wpływu przedwczesnej śmierci na ekonomię. W przedstawionej analizie największą wartościowo utratę zarobków wykazano w związku ze zgonem na nowotwory płuca (21,3 mld dolarów), a następnie w kolejności były nowotwory jelita grubego i odbytnicy (9,4 mld), nowotwory piersi u kobiet (6,2 mld) oraz nowotwory trzustki (6,1 mld). Autorzy zwracają uwagę, że wymienione nowotwory złośliwe są w dużej mierze związane z czynnikami ryzyka, na które każdy z nas ma wpływ i może obniżyć swoje ryzyko zachorowania poprzez zmianę stylu życia: unikanie lub rzucenie palenia papierosów, utrzymywanie odpowiedniej masy ciała, odpowiednie odżywianie, aktywność fizyczną oraz udział w programach badań przesiewowych.

[artykuł przygotował Piotr Wojtyś w oparciu o: https://www.cancer.org/latest-news/study-premature-deaths-from-cancer-in-one-year-led-to-loss-of-million-years-of-life.html]