W ramach World Cancer Research Fund International Continuous Update Project autorzy artykułu opublikowanego na łamach Ann Oncol., przedstawili wyniki uaktualnionego przeglądu systematycznego oraz meta-analizy badań kohortowych szacujących wielkość zależności dawka / odpowiedź dla związku spożycia produktów  żywieniowych oraz napojów alkoholowych z ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe jelita grubego i odbytnicy. Do analizy włączonych zostało 400 badań kohortowych. 

W przeprowadzonej analizie, przy wzroście spożycia o każde 100 gramów dziennie czerwonego mięsa i przetworów mięsnych, zaobserwowano 12% wzrost ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe jelita grubego i odbytnicy (95%CI=4-21%), natomiast wzrost konsumpcji alkoholu o 10 gramów dziennie (w przeliczeniu na czysty etanol) wiązał się z 7% wzrostem ryzyka (95%CI=5-9%). Ochronny wpływ wykazano dla produktów pełnoziarnistych, których wzrost spożycia o każde 90 gramów dziennie powoduje 17% (95%CI=11-21%) spadek ryzyka wystąpienia nowotworów jelita grubego i odbytnicy. Spadek ryzyka zachorowania wykazano również dla nabiału, 13% (95%CI=10-17%) przy wzroście spożycia o 400 gramów dziennie. W mniejszym stopniu ochronny wpływ w nowotworach jelita grubego i odbytnicy zaobserwowano dla spożycia warzyw i ryb. Wzrost spożycia owoców, kawy, herbaty, serów, drobiu oraz roślin strączkowych nie wpływał na poziom ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe jelita grubego i odbytnicy.

Wyniki przeprowadzonego przeglądu systematycznego oraz meta-analizy badań kohortowych potwierdzają pozytywny związek spożycia mięsa czerwonego i przetworów mięsnych oraz konsumpcji alkoholu z ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe jelita grubego i odbytnicy.  Spożycie warzyw oraz mleka może obniżać ryzyko zachorowania.