Wyniki najnowszego badania, którego wyniki opublikowane zostały na łamach „Sleep Medicine”, wskazują, że osoby po diagnozie nowotworu złośliwego mają problemy ze snem nawet wiele lat po diagnozie choroby, co może być związane z obawami związanymi z ewentualnym nawrotem choroby i jego konsekwencjami fizjologicznymi, emocjonalnymi czy finansowymi. Problemy ze snem mogą w następstwie prowadzić do obniżenia jakości życia, depresji oraz nieradzenia sobie z codziennymi sprawami.

Według badaczy problemy ze snem to jeden z najpoważniejszych problemów pacjentów leczonych z powodu choroby nowotworowej. Po zakończeniu terapii liczba osób z tymi problemami się zmniejsza, ale ciągle dotyczy to około 40% pacjentów w okresie do 5 lat po diagnozie. W badaniu analizowano dane na temat snu dla 1 903 osób po diagnozie nowotworu w okresie 9 lat od jego rozpoznania. Diagnoza dotyczyła jednego z dziesięciu typów nowotworów złośliwych: piersi, gruczołu krokowego, jelita grubego i odbytnicy, pęcherza moczowego, trzonu macicy, nerki, czerniaka złośliwego, płuca, jajnika lub chłoniaków. Analizowano jak problemy ze snem wiążą się z 4 kwestiami związanymi z nowotworem złośliwym: obawą przed nawrotem choroby, obawami o stan finansów z tym związanym, problemami fizycznymi oraz problemami emocjonalnymi. Okazało się, ze wszystkie 4 kwestie w istotny sposób wpływają na słabą jakość snu oraz niedogodności w czasie snu. Stres związany z niedogodnościami fizycznymi wpływał w największym stopniu na jakość snu.

Autorzy badania wykazali, że:

  • 21% osób po diagnozie nowotworu nie śpi dobrze (niska jakość snu),
  • 51% ma problemy ze snem  (częste zaburzenia snu),
  • 17% osób ma zarówno problemy z jakością snu jak również obserwuje u siebie  zaburzenia snu,
  • 28% z badanych osób stosuje  środki nasenne.

Kiedy z próby badanej wykluczono osoby, które stosują środki nasenne, związek pomiędzy chorobą nowotworową a problemami ze snem okazał się jeszcze istotniejszy. To może wskazywać, że u osób po diagnozie nowotworu złośliwego, które nie stosują środków nasennych, obserwuje się silniejszy stres dotyczący strony fizycznej, emocjonalnej i ekonomicznej, a także stres związany z obawą przed nawrotem choroby.

Zrozumienie związku zachodzącego pomiędzy następstwami choroby nowotworowej i późniejszymi problemami ze snem może pomóc lekarzom opiekującym się osobami po diagnozie nowotworu w odpowiedniej terapii.

[artykuł przygotował Piotr Wojtyś na podstawie: http://www.cancer.org/latest-news/study-finds-sleep-problems-persist-in-cancer-survivors.html]