Wyniki nowego badania opublikowane na łamach „The Lancet Oncology” wskazują na istotny wzrost przeżywalności po diagnozie nowotworów złośliwych (przełyk, żołądek, jelito grube i odbytnica, trzustka, płuco, jajnik) u pacjentów z najbogatszych krajów. W analizie przeprowadzonej przez badaczy z Międzynarodowej Organizacji do Badań nad Rakiem (IARC) uwzględniono dane dla prawie 4 mln pacjentów z Australii, Kanady, Danii, Irlandii, Nowej Zelandii, Norwegii i Wielkiej Brytanii.

 Najważniejsze wyniki powyższego badania:

Największą poprawę w 5-letniej przeżywalność w ciągu obserwowanych 20 lat wykazano dla nowotworów jelita grubego i odbytnicy. W zależności od kraju przeżywalność 5-letnia dla pacjentów zdiagnozowanych w okresie 1995-1999 wynosiła 48-59%, natomiast dla pacjentów z nowotworem zdiagnozowanych  w okresie 2010-2014 wynosiła 62-71%.

Wyniki poprawiły się także dla nowotworów złośliwych o generalnie gorszych prognozach odnośnie 5-letniej przeżywalności (przełyk, żołądek, płuco, jajnik). Nawet do 11% wzrost przeżywalności zaobserwowano w niektórych krajach dla tych nowotworów.  

Generalnie większą poprawę 5-letniej przeżywalności zaobserwowano dla pacjentów z nowotworem zdiagnozowanym przed 75. rokiem życia (w porównaniu z osobami starszymi w momencie diagnozy). Najwyższą 5-letnią przeżywalność odnotowano dla pacjentów z Australii, Kanady i Norwegii, a następnie z Nowej Zelandii, Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii.


[tekst przygotował Piotr Wojtyś korzystając ze źródeł:

https://www.iarc.fr/wp-content... 

https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(19)30456-5/fulltext]