Picie alkoholu jest potwierdzonym czynnikiem ryzyka występowania nowotworów złośliwych oraz czynnikiem ryzyka innych chorób cywilizacyjnych. Ograniczenie jego spożycia jest istotnym elementem profilaktyki zdrowotnej. Na łamach „Lancet” opublikowana została analiza spożycia alkoholu w skali świata w latach 1990-2017 z prognozą do roku 2030. Analizowano w niej spożycie alkoholu przypadające na dorosłego człowieka (w litrach czystego alkoholu na osobę = 15 lat) oraz częstotliwość występowania epizodów wysokiego spożycia alkoholu (spożycie co najmniej 60g czystego alkoholu jednorazowo w ciągu ostatnich 30 dni). W okresie 1990-2017 ilość spożywanego alkoholu na osobę wzrosła z 5,9 litra rocznie do 6,5 litra, a do roku 2030 prognozowany jest wzrost do 7,6 litra. W analizowanym okresie odsetek abstynentów zmalał nieznacznie z 46% w 1990 roku do 43% w 2017 roku, natomiast odsetek osób pijących alkohol wzrósł z 45% do 47%. Jeżeli oba trendy będą kontynuowane, w 2030 roku powszechność abstynencji spadnie do 40% populacji natomiast odsetek osób pijących alkohol wzrośnie do 50%. Powszechność epizodów wysokiego spożycia alkoholu wzrosła do 20% osób dorosłych, którzy przyznawali się do takiego epizodu w 2017 roku (w relacji do 18,5% w 1990 roku) z prognozowanym wzrostem do 23% w 2030 roku. Na podstawie przedstawionych danych statystycznych można stwierdzić, że globalne cele redukcji szkodliwości alkoholu nie zostaną osiągnięte i należy podjąć działania zmierzające do ograniczenia spożycia alkoholu w skali świata.  

Drinks, Alcohol, Cocktails, Alcoholic, Glass, Beverage

[tekst przygotował Piotr Wojtyś w oparciu o: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)32744-2/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email]