Dobrze poznanym faktem jest, że ekstrakty z herbaty, szczególnie polifenole w ramach chemoprewencji, mogą działać jako elementy hamujące proces kancerogenezy. Pomimo wielu badań epidemiologicznych analizujących wpływ picia herbaty na ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe jelita grubego i odbytnicy, ich wyniki pozostają ciągle niejednoznaczne. W związku z powyższym przeprowadzona została meta-analiza badań uwzględniająca zależność dawka-odpowiedź. Wysoka konsumpcja herbaty wiąże się z 7% redukcją ryzyka zachorowania na nowotwory jelita grubego i odbytnicy (OR=0.93, 95%CI=0.87-1.00). W przeprowadzonej analizie wykazano, że picie herbaty, szczególnie zielonej, wiąże się z redukcją ryzyka zachorowania przede wszystkim u kobiet oraz redukcją ryzyka nowotworów odbytnicy.  Wzrost konsumpcji o jedną filiżankę dziennie wiąże się z ponad 30% redukcją ryzyka zachorowania u kobiet, OR=0.68 (95%CI=0.56-0.81). W przypadku zielonej herbaty, wzrost spożycia o jedną filiżankę dziennie wiąże się z 2% redukcją ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe jelita grubego i odbytnicy, OR=0.98 (95%CI=0.96-1.01). Wyniki przeprowadzonej meta-analizy wskazują, że picie herbaty obniża ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe jelita grubego i odbytnicy, co może mieć istotne znaczenie w profilaktyce nowotworowej.