Kontrowersyjne wyniki uzyskano w przeprowadzonych badaniach epidemiologicznych analizujących wpływ picia herbaty (różnego typu: czarna, zielona, mate,  oolong) na ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy pęcherza moczowego. W związku w powyższym, przeprowadzona została meta-analiza obserwacyjnych badań epidemiologicznych, której wyniki opublikowane zostały na łamach Frontiers in Physiology. Do analizy włączonych zostało 25 badań typu case-control (5 643 przypadków nowotworów pęcherza moczowego oraz 30 795 osób w grupie kontrolnej) i 7 badań prospektywnych (1 807 przypadków zachorowań w populacji 443 076 osób).

Wyniki przeprowadzonego badania wskazują na brak istotnego statystycznie związku pomiędzy piciem herbaty (najwyższa konsumpcja vs. najniższe spożycie) a ryzykiem zachorowania na nowotwór pęcherza moczowego, OR=0.96 (95%CI=0.86-1.06). W szczegółowej analizie uwzględniającej poszczególne rodzaje herbaty (czarna, zielona, mate,  oolong), również nie zaobserwowano zmian w zachorowalności na nowotwory złośliwe pęcherza moczowego w związku z ich konsumpcją.