Palenie papierosów to najistotniejsza przyczyna zachorowań na nowotwory złośliwe a jednocześnie  najważniejszy modyfikowalny czynnik ryzyka zachorowania. Pomimo obniżającej się liczby osób palących papierosy w ostatnich dekadach, nowotwory złośliwe płuca są ciągle jednym z najczęściej diagnozowanych nowotworów w populacji europejskiej zarówno u kobiet, jaki i u mężczyzn.  

W analizie przeprowadzonej  z wykorzystaniem danych z programu GLOBOCAN 2018, oszacowano wpływ palenia papierosów na występowanie nowotworów złośliwych w Europie.  W 2018 roku palenie tytoniu było przyczyną 572 tys. zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn na starym kontynencie oraz spowodowało 186 tys. zachorowań u kobiet, co stanowi odpowiednio 28% wszystkich zachorowań na nowotwory u mężczyzn oraz 10% zachorowań u kobiet. Najwyższy odsetek przypadków nowotworów złośliwych, których przyczyną jest palenie papierosów, obserwuje się u mężczyzn we wschodniej (35%) oraz północnej (21%) części kontynentu. Również u kobiet najwięcej nowotworów związanych z paleniem papierosów obserwuje się w tych częściach kontynentu, przy czym prym wiedzie tu północ Europy (16%) a na drugim miejscu znajduje się część wschodnia kontynentu (6%).  Ponad połowę (382 tys. przypadków) zachorowań na nowotwory złośliwe związanych z paleniem papierosów stanowią nowotwory złośliwe płuca. Palenie papierosów ma również istotny wpływ jako przyczyna zachorowań w przypadku nowotworów wargi,  jamy ustnej, gardła, pęcherza moczowego i krtani u mężczyzn oraz nowotworów jelita grubego i odbytnicy, trzustki oraz jamy ustnej i gardła u kobiet.

Palenie papierosów jest przyczyną 1/5 zachorowań na nowotwory złośliwe w Europie. Wprowadzenie działań w zakresie profilaktyki i zapobiegania ekspozycji na dym tytoniowy jest bardzo istotne w kontekście zredukowania liczby zachorowań na nowotwory w przyszłości.