Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że osoby aktywne fizycznie żyją dłużej bez obciążenia chorobami przewlekłymi.

W badaniu przeprowadzonym w populacji Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) analizowano wpływ aktywności fizycznej o średniej do wysokiej intensywności oraz ilość czas spędzanego przed ekranem telewizora, na ryzyko zachorowania na poszczególne typy nowotworów złośliwych. Oszacowano spodziewaną liczbę lat życia bez choroby nowotworowej dla osoby w wieku 50 lat, biorąc pod uwagę nowotwory złośliwe jelita grubego i odbytnicy, płuca, gruczołu krokowego oraz pomenopauzalne nowotwory piersi. Wyniki zostały wystandaryzowane względem znanych czynników ryzyka zachorowania na wymienione nowotwory. 

W porównaniu z osobami nieaktywnymi fizycznie, spodziewany czas życia bez diagnozy nowotworu był u osób aktywnych fizycznie dłuższy odpowiednio: o 2,2 lata u mężczyzn oraz 2,3 roku u kobiet w przypadku nowotworów jelita grubego i odbytnicy; o 2,1 roku dla obu płci w przypadku nowotworów płuca; o 1,5 roku w przypadku nowotworów prostaty; o 2,4 roku w przypadku pomenopauzalnych nowotworów piersi.  U osób, które rzadko oglądały TV, spodziewany czas życia bez diagnozy nowotworu złośliwego był o około 1 rok dłuższy w przypadku każdego z analizowanych typów nowotworu, w relacji do osób bardzo często oglądających TV.

Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, ze aktywność fizyczna oraz krótszy czas spędzany przed ekranem telewizora to dłuższe życia bez nowotworu.