Wyniki nowego badania („British Medical Journal”) sugerują, że ograniczenie spożycia słodkich napojów może przyczynić się do redukcji ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe. Spożycie napojów słodzonych cukrem wzrosło na świecie w ostatnich dekadach, przyczyniając się do rozpowszechnienia w populacji zjawiska nadwagi, która jest istotnym czynnikiem zwiększającym ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwie. W przeprowadzonym we Francji badaniu epidemiologicznym analizowano wpływ spożycia słodkich napojów (napoje słodzone cukrem oraz 100% soki owocowe) oraz sztucznie słodzonych napojów dietetycznych na ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe, w szczególności nowotwory piersi, jelita grubego i odbytnicy oraz gruczołu krokowego. Badana populacja liczyła ponad 100 tys. osób (21% mężczyźni, 79% kobiety). Średnie dzienne spożycia słodkich napojów było większe u mężczyzn niż u kobiet, odpowiednio 90,3 ml oraz 74,6 ml. W trakcie trwania badania zdiagnozowano 693 przypadki zachorowań na nowotwory piersi, 291 zachorowań na nowotwory prostaty oraz 166 zachorowań na nowotwory jelita grubego i odbytnicy. W badaniu wykazano, ze wzrost spożycia słodkich napojów o 100 ml dziennie wiąże się z 18% wzrostem ogólnego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwie (który w szczegółowej analizie zaobserwowano zarówno dla soków owocowych, jak i dla innych słodkich napojów) oraz 22% wzrost ryzyka zachorowania na nowotwory piersi. Wzrostu ryzyka zachorowania nie zaobserwowano dla nowotworów prostaty, jelita grubego i odbytnicy, jednak liczba zachorowań na te nowotwory była w populacji mniejsza.  W przypadku sztucznie słodzonych napojów dietetycznych nie wykazano wzrostu ryzyka zachorowania na nowotwory w związku ich konsumpcją, jednak autorzy badania zalecają ostrożność w interpretacji ze względu niskie ich spożycie w badanej populacji. Potencjalne wyjaśnienia zaobserwowanego związku pomiędzy piciem słodkich napojów a ryzykiem nowotworów złośliwych to wpływ cukru z napojów na tworzenie się tkanki tłuszczowej otrzewnej (otaczającej min. wątrobę i trzustkę), a także zwiększenie poziomu we krwi cukru oraz markerów zapalanych, które to czynniki zwiększają ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe. Wynik przeprowadzonego badania potwierdzają zasadność rekomendacji żywieniowych zalecających ograniczenie spożycia napojów zawierających cukier, w tym 100% soków owocowych.


[artykuł przygotował Piotr Wojtyś w oparciu o: https://www.sciencedaily.com/releases/2019/07/190710193917.htm]