18,1 miliona nowych zachorowań oraz 9,6 mln zgonów to prognozowane liczby dotyczące występowania nowotworów złośliwych na świecie w 2018 roku według najnowszej publikacji Międzynarodowej Organizacji do Badań nad Rakiem. Jeden na pięciu mężczyzn oraz jedna na sześć kobiet zachoruje w ciągu swojego życia na nowotwór złośliwy. Z kolei wartości charakteryzujące umieralność na nowotwory złośliwe to jeden na ośmiu mężczyzn oraz jedna na jedenaście kobiet, którzy umrą z powodu tej choroby. Biorąc pod uwagę 5-letnią przeżywalność, w skali świata żyje około 44 mln osób z nowotworem złośliwym. 

Zwiększająca się liczba zachorowań wiąże się z wieloma czynnikami, w tym ze wzrostem liczby i starzeniem się populacji, a także rozwojem społecznym i ekonomicznym. W Europie (której populacja stanowi tylko 9% populacji świata) diagnozuje się 23,4% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe oraz obserwuje się 20,3% zgonów. Nowotwory złośliwe płuca, piersi (2,1 mln zachorowań na każdy z tych nowotworów prognozowanych na 2018 rok) oraz jelita grubego i odbytnicy (1,8 mln przypadków) to najczęściej diagnozowane nowotwory złośliwe w skali świata.

[przygotował Piotr Wojtyś na podstawie: http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2018/pdfs/pr263_E.pdf]