Nowotwory złośliwe, w grupie ludzi w wieku 20-39 lat, występują rzadziej niż u osób starszych. Jednak, z racji później wykrywalności stanowią poważny problem społeczny i ekonomiczny. Nowotwory złośliwe występują częściej u młodych kobiet niż u mężczyzn. W Polsce, w tej grupie wiekowej, ponad 62 procent chorych to na raka to kobiety.

Badanie, którego wyniki opublikowane zostały na łamach The Lancet, Oncology, analizuje po raz pierwszy występowanie w populacji światowej nowotworów złośliwych wśród osób w wieku 20-39 lat (młodzi dorośli). 

W analizowanym, przez badaczy 2012 roku, u młodych dorosłych zdiagnozowano na całym świecie, ponad 970 tys. zachorowań na nowotwory złośliwe (43.3 nowe zachorowania na 100 tys.). W tym samym roku, prawie 360 tys. osób w wieku 20-39 lat zmarło z powodu nowotworu złośliwego (15.9 zgonu na 100 tys.). 

W Polsce zdiagnozowano w tej grupie wiekowej 6490 zachorowań (z tego aż 4052 u kobiet). W 2012 roku z powodu choroby nowotworowej, zmarło w Polsce 1366 osób w wieku 20-39 lat. Mimo różnic w zachorowaniach, śmiertelność spowodowana rakiem w młodym wieku, była podobna dla obu płci: 670 zgonów wśród kobiet i 696 wśród mężczyzn.

Wśród młodych dorosłych, zachorowania na nowotwory złośliwe występują częściej u kobiet niż u mężczyzn, a głównymi przyczynami zachorowań są: nowotwory piersi, szyjki macicy, tarczycy, jelita grubego i odbytnicy oraz białaczki. W Polsce najczęstszą przyczyną zachorowań u młodych dorosłych kobiet są nowotwory piersi. 

W skali świata przyczyną największej liczby zgonów z powodu nowotworów złośliwych u młodych dorosłych są: nowotwory piersi, wątroby, szyjki macicy oraz białaczki. 

W Polsce najczęstsza przyczyną zgonów wśród młodych dorosłych są nowotwory mózgu i centralnego układu nerwowego. 

Występowanie nowotworów złośliwych u młodych dorosłych uzależnione jest od praktyk skryningowych i diagnostycznych w danym kraju (szybka diagnoza zapewniająca efektywne leczenie), wpływu predyspozycji genetycznych oraz innych czynników ryzyka zachorowania. 

Opracował: Piotr Wojtyś

Źródło: http://www.thelancet.com/journ...

17 stycznia 2018r