Zgodnie z najnowszymi danymi Międzynarodowej Organizacji do Badań nad Rakiem (IARC), nowotwory piersi są najczęściej diagnozowanymi nowotworami złośliwymi w światowej populacji. Około 2.3 mln zachorowań zdiagnozowanych w 2020 roku to więcej niż liczba nowych przypadków nowotworów płuca (po raz pierwszy nowotwory piersi były częściej diagnozowane niż nowotwory płuca). Nowotwory złośliwe piersi odpowiadają za 685 tys. zgonów rocznie i są pierwszą przyczyną zgonów z powodu nowotworów u kobiet oraz piątą przyczyną zgonów łącznie u obu płci.

Wiele czynników wpływa na ryzyko zachorowania na nowotwór piersi, w tym elementy socjo-kulturowe oraz środowiskowe. Znaczenie mają także czynniki reprodukcyjne, dietetyczne, spożycie alkoholu, czynniki hormonalne oraz styl życia. Elementy stylu życia charakterystyczne dla krajów wysokorozwiniętych, takie jak przekładanie w czasie decyzji o urodzeniu dziecka, mniejsza liczba potomstwa, nadwaga oraz brak aktywności fizycznej, zwiększają ryzyko zachorowania.

Warto podkreślić, że przy wczesnej diagnozie oraz odpowiednim leczeniu, prognozy odnośnie pacjentek z nowotworami piersi są generalnie dobre. Szacuje się, ze w światowej populacji żyje aktualnie prawie 8 mln kobiet, u których nowotwór piersi był zdiagnozowany w ciągu ostatnich 5 lat (więcej niż osób po jakimkolwiek innym nowotworze).