W nowym badaniu przeprowadzonym przez naukowców z Międzynarodowej Organizacji do Badań nad Rakiem (International Agency for Research on Cancer, IARC) oraz współpracowników, oszacowano prognozę liczby zachorowań na nowotwory złośliwe jądra w 28 krajach Unii Europejskiej (UE) do roku 2035. Wzięto pod uwagę trendy zachorowalności z ostatnich lat oraz prognozy demograficzne. Nowotwory jądra najczęściej występują u młodych mężczyzn pochodzenia europejskiego. W Europie diagnozowana jest około 1/3 wszystkich zachorowań na te nowotwory. Pomimo faktu, że trendy zachorowalności są stabilne w krajach europejskich charakteryzujących się najwyższą zachorowalnością, duży wzrost współczynników zachorowalności obserwowany jest w krajach o dotychczas niskiej zachorowalności, w tym w Finlandii, krajach bałtyckich i niektórych krajach Europy Wschodniej.  Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe jądra do 2035 roku wzrośnie w 20 z 28 krajów EU w porównaniu z rokiem 2010, a całkowita liczba nowych pacjentów z tym nowotworem wzrośnie o 13%.

Największy wzrost liczby zachorowań (o 32%) prognozowany jest w Europie Wschodniej, który to region charakteryzuje się również niską przeżywalnością. Wyniki przeprowadzonego badania wskazują na konieczność poprawy efektywności leczenia nowotworu złośliwego jadra, który generalnie jest nowotworem po diagnozie którego przeżywalność jest relatywnie wysoka.


[artykuł przygotował Piotr Wojtyś korzystając ze źródeł:

https://www.iarc.fr/news-events/testicular-cancer-incidence-burden-predicted-to-increase-in-europe-up-to-2035/

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ijc.32810]