Badania przeprowadzone w Chinach wskazują, że pacjenci nowotworowi należą do jednej z grup podwyższonego ryzyka infekcji koronawirusem (COVID-19). Aktualna sytuacja jest potężnym wyzwaniem stojącym przed pacjentami oraz szpitalami onkologicznymi. W krajach z rozszerzającą się epidemią COVID-19, coraz więcej szpitali zmuszonych jest do zaprzestania, ograniczenia lub przesunięcia w czasie niektórych terapii przeciwnowotworowych. Ze względu na ograniczenia w transporcie oraz kontaktach międzyludzkich mających na celu zastopowanie rozprzestrzeniania się wirusa, część pacjentów onkologicznych zainfekowanych koronawirusem może nie uzyskać niezbędnej pomocy medycznej. W zawiązku z powyższym UICC (The Union for International Cancer Control's) zaleca wszystkim osobom z grup podwyższonego ryzyka ograniczenie kontaktów międzyludzkich, przestrzeganie wszystkich zaleceń higienicznych a także dbanie o swoje zdrowie i wzmacnianie odporności dla własnego bezpieczeństwa, ale także w celu podtrzymania systemu ochrony zdrowia, tak, aby wszyscy najbardziej potrzebujący mogli uzyskać niezbędną pomoc.

Poza przestrzeganiem podstawowych zaleceń (regularne mycie rąk przez co najmniej 20 sekund oraz ograniczenie kontaktów międzyludzkich), pacjenci onkologiczni powinni:

  • skonsultować się ze lekarzem koordynującym terapię onkologiczną odnośnie jej dalszego przebiegu;
  • unikać transportu publicznego. W czasie niezbędnej podróży chronić ręce, twarz oraz oczy, a także zachować bezpieczny dystans od innych;
  • utrzymać swój układ odpornościowy w jak najlepszej kondycji poprzez: odpowiednią ilość snu (optymalnie 8 godzin na dobę), aktywność fizyczną (jeżeli to możliwe), odpowiednią dietę, unikanie stresu, kontrolę innych schorzeń medycznych (cukrzyca, nadciśnienie tętnicze);
  • ograniczyć do minimum czas spędzony w szpitalu poprzez konsultacje telefoniczne z onkologiem czy też wykonywanie rutynowych testów kontrolnych (badania krwi) w miejscu zamieszkania w ramach podstawowej opieki zdrowotnej;
  • informować lekarza, kiedy pojawią się symptomy mogące świadczyć o infekcji koronawirusem, szczególnie związane z objawami ze strony układu oddechowego;
  • planować ewentualną wizytę szpitalną poprzez przygotowanie wszystkich niezbędnych w szpitalu rzeczy (w tym dokumenty, zalecenia lekarskie, przyjmowane leki).

Jeżeli osoba z rodziny ma symptomy zarażenia wirusem, powinna spać w innym pokoju i o ile to możliwe nie stykać się z osobą w terapii przeciwnowotworowej. Należy dezynfekować miejsca wspólnego przebywania.

[tekst przygotował Piotr Wojtyś, korzystając z: https://www.uicc.org/news/cancer-and-coronavirus-coping-double-challenge]