W krajach OECD, średnia 5-letnia przeżywalność po diagnozie nowotworu piersi wynosi 85%, a dla nowotworów jelita grubego i odbytnicy 62.8%. Statystyki dla Polski są drastycznie niższe, 76.5% kobiet w naszym kraju przeżywa 5-lat po diagnozie nowotworu piersi a 52.8% pacjentów przeżywa 5-lat po diagnozie raka jelita grubego i odbytnicy.  

Polska wyróżnia się negatywnie także kolejkami do specjalistów i długim oczekiwaniem pacjentów na wykonanie operacji i zabiegów. Czas od skierowania do rozpoczęcia procedur operacyjnych, wynosi w Polsce dla zaćmy 464 dni (przy średniej dla OECD – 121 dni) a przy wymianie stawu biodrowego 405 dni (średnia dla OECD – 159 dni). 

Polska charakteryzuje się też bardzo niskim zrozumieniem przez pacjentów komunikatów przekazywanych przez lekarzy oraz równie niskim udziałem pacjenta w decyzjach odnośnie procesu leczniczego. 

Ponad 50% prywatnych wydatków na zdrowie, stanowią w Polsce zakupy leków. Jest to jeden z najwyższych wskaźników w OECD i w dużej mierze wynika z powszechnego w naszym kraju "samoleczenia", czyli kupowania leków bez recepty.   

Pozytywnym zjawiskiem jest wydłużanie się czasu trwania życia w krajach OECD, oczekiwana długość życia wynosi obecnie 80.6 lat (77.9 lat dla mężczyzn, 83.1 lat dla kobiet). Dla Polski oczekiwana długość życia wynosi obecnie 77.6 lat (73.5 dla mężczyzn, 81.6 dla kobiet). W porównaniu z rokiem 1990 znacznie obniżyła się umieralność z powodu chorób układu krążenia (spadek o 50%) oraz nowotworów złośliwych (spadek o 18%) – dane te są uśrednionymi wartościami dla wszystkich krajów OECD. 

W analizie głównych czynników wpływających negatywnie na zdrowie wskazuje się na brak sukcesów w walce o obniżenie liczby osób pijących duże ilości alkoholu oraz liczby osób otyłych.  W 13 krajach OECD zaobserwowano wzrost spożycia alkoholu (w relacji do roku 2000) w tym największy w Belgii, Islandii, na Litwie i w Polsce. Stale zaniedbywanym tematem jest według autorów raportu kwestia zanieczyszczenia powietrza. Poziom zanieczyszczenia pyłem PM2,5 jest w Polsce dużo wyższy od średniej dla wszystkich krajów OECD (24,3 mg/m3 w Polsce przy 15,1 mg/m3 dla OECD).

Autor: Piotr Wojtyś, Katarzyna Godlewska na podstawie:

http://www.oecd.org/health/hea...

OECD - Organizacja Współpracy gospodarczej i Rozwoju, skupiająca najbardziej rozwinięte i demokratyczne kraje świata.