U młodych kobiet w USA zachorowalność na nowotwory płuc jest już wyższa niż u mężczyzn. Na podstawie badania przeprowadzonego przez American Cancer Society oraz National Cancer Institute, którego wyniki opublikowane zostały na łamach „New England Journal of Medicine” (23.05.2018), wykazano, że zachorowalność na nowotwory złośliwe płuca w USA wśród osób rasy białej urodzonych po 1965 roku jest wyższa u kobiet niż u mężczyzn. Historycznie kobiety w USA rzadziej paliły papierosy, zaczynały palić w starszym wieku oraz paliły mniej od mężczyzn. Począwszy jednak od roczników urodzonych w latach 60. i wczesnych 70., kobiety palą tyle samo lub więcej niż mężczyźni. 

Analizując przypadki zachorowań na nowotwory płuca u osób w wieku 30-54 lat w okresie 1995-2014, badacze zaobserwowali spadek zachorowalności dla poszczególnych grup wiekowych, jednak większy dla mężczyzn. Począwszy od roczników urodzonych w połowie lat 60., zachorowalności na nowotwory płuca u białych kobiet jest w USA wyższa niż u płci przeciwnej. Przykładowo zachorowalność na nowotwory płuca u kobiet w grupie wiekowej 40-44 lata była w okresie 1995-1999 niższa o 12% niż u mężczyzn, natomiast w okresie 2010-2014 był już o 17% wyższa. Ciekawe jest to, ze według palaczy zmiana zachowań związanych z paleniem (więcej kobiet palących papierosy, w młodszym wieku rozpoczynające palenie, itd.) tylko w części wyjaśnia zaobserwowane zjawisko. Autorzy spekulują, że kobiety mogą być bardziej podatne na kancerogenny wpływ palenia papierosów niż mężczyźni. Inna koncepcja mówi o tym, że kobiety mogą być bardziej podatne na zachorowania na nowotwór złośliwy płuca, nawet po rzuceniu palenia.  Wyniki badania wskazują z jednej strony na potrzebę dogłębnych badań na temat specyfiki zachorowań na nowotwory płuca dla obu płci, z drugiej natomiast na intensyfikację działań zmierzających do obniżenia liczby młodych kobiet, które palą papierosy.  

Opracował Piotr Wojtyś w oparciu o: https://www.cancer.org/latest-...