Najnowsze badanie epidemiologiczne wskazuje, że nadmierna masa ciała może przyczyniać się do wzrostu ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe jelita grubego i odbytnicy u młodych osób.

Badanie, którego wyniki opublikowano na łamach „JAMA Oncology” wykazało, że wzrost indeksu masy ciała (BMI) wiąże się ze wzrostem ryzyka nowotworów jelita grubego i odbytnicy u kobiet przed 50 rokiem życia (populacja badana: 85 000 kobiet obserwowanych przez 22 lata). Powszechnie wiadomo, ze nadmierna masa ciała powoduje wzrost ryzyka nowotworów złośliwych jelita grubego i odbytnicy, jednak dotychczas badano populacje osób po 50 roku życia. W analizowanym badaniu wykazano, że u kobiet w wieku 20-49 lat z nadwagą (BMI 25-29.9) lub otyłością (BMI = 30) obserwuje się dwukrotnie wyższe ryzyko zachorowania na nowotwory jelita grubego i odbytnicy w relacji do kobiet z prawidłową masą ciała (BMI 18.5-24.9). Dodatkowo okazało się, że znacznie ma także to, o ile masa ciała kobiety zmieniła się od jej 18 urodzin. U kobiet, które w wieku 18 lat charakteryzowały się BMI o wartościach 23 i wyższych i jednocześnie po 18 roku życia przybrały 20 kilogramów lub więcej, obserwuje się najwyższe ryzyko wczesnych nowotworów jelita grubego i odbytnicy.

Około 22% wczesnych nowotworów jelita grubego i odbytnicy można by uniknąć przy zachowaniu odpowiedniej masy ciała. Należy oczywiście zaznaczyć, że nowotwory jelita grubego i odbytnicy występują stosunkowo rzadko u osób przed 50 rokiem życia (około 8 przypadków na 100 tys.).


[artykuł na podstawie https://jamanetwork.com/journa... przygotował Piotr Wojtyś]