Wpływ nadwagi w wieku dorosłym na prognozy przeżywalności po diagnozie nowotworu złośliwego jest w dużej mierze nieznany. W badaniu przeprowadzonym w populacji ponad 47 tys. kobiet w Szwecji analizowano wpływ nadmiernej masy ciała na przeżywalność po diagnozie pomenopauzalnych nowotworów piersi oraz nowotworów jelita grubego i odbytnicy. W badanej populacji rozpoznano 1241 przypadków nowotworu piersi oraz 259 przypadków nowotworów jelita grubego i odbytnicy. W porównaniu z kobietami, które nigdy nie miały nadwagi (BMI 25) jako osoby młode dorosłe (20-50 lat), ryzyko wcześniejszej śmierci rośnie dla każdego roku z nadmierną masą ciała o 3% po diagnozie nowotworu piersi (HR=1.03, 95%CI=1.01-1.05) oraz o 4% po diagnozie nowotworu jelita grubego i odbytnicy (HR=1.04, 95%CI=1.01-1.06). Ryzyko rośnie nie tylko z okresem, w którym kobieta charakteryzuje się nadwagą, ale także im większy jest poziom nadwagi. Dla nowotworów piersi zależność powyższa jest bardziej wyraźna w przypadku zaawansowanych nowotworów piersi.

Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że nadwaga w istotny sposób wpływa na przeżywalność po diagnozie nowotworu piersi lub jelita grubego i odbytnicy.


[artykuł przygotował Piotr Wojtyś na podstawie: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31201224]