Nadmierna masa ciała jest potwierdzonym czynnikiem ryzyka zachorowania na wiele typów nowotworów złośliwych. W badaniu przeprowadzonym w populacji europejskiej, analizowano wpływ indeksu masy ciała (BMI), zmiany masy ciała w okresie dorosłości, a także czasu charakteryzowania się nadmierną masa ciała na ryzyko wystąpienia nowotworów. W okresie obejmującym analizę rozpoznano prawie 28 000 nowych zachorowań na nowotwory złośliwe, w tym prawie 10 000 zachorowań na nowotwory, których jednym z czynników ryzyka jest nadwaga. Ryzyko zachorowania na nowotwory zależne od masy ciała rosło wraz ze wzrostem BMI oraz czasem trwania nadwagi lub otyłości. U osób, które charakteryzowały się nadwagą przed 40. rokiem życia zaobserwowano około 15% wzrost ryzyka zachorowania na nowotwory zależne od masy ciała (dla mężczyzn HR=1.16, 95%CI=1.02-1.32; dla kobiet HR=1.15, 95%CI= 1.04-1.27). Wzrost ryzyka był szczególnie istotny dla nowotworów trzonu macicy (wzrost ryzyka o 70% w relacji do osób bez nadwagi), raka nerki (nerkowokomórkowy) u mężczyzn (wzrost ryzyka o 58%) oraz nowotworów jelita grubego u mężczyzn (wzrost ryzyka o 29%).

Podsumowując wyniki analizy autorzy wskazują, że wzrost masy ciała w okresie dorosłości wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia kilku nowotworów złośliwych. Stopień nadwagi, moment jej wystąpienia oraz czas jej trwania są również istotne. Prewencyjna aktywność zmierzająca do zapobiegania nadmiernej masie ciała pozwala zredukować ryzyko zachorowania.

[tekst przygotował Piotr Wojtyś, korzystając z: https://academic.oup.com/ije/article-abstract/48/6/1872/5576152?redirectedFrom=fulltext]