Wyniki najnowszego badania opublikowanego na łamach Journal of the National Cancer Institute wykazały, że u kobiet z określonym profilem genetycznym, nadwaga i otyłość znacznie zwiększają ryzyko zachorowania na nowotwory jelita grubego i odbytnicy. We wcześniej przeprowadzonych badaniach potwierdzono, że nadwaga i otyłość to istotne czynniki ryzyka zachorowania oraz, że wzrost ryzyka z tym związany silnej dotyczy kobiet niż mężczyzn. Jednak mechanizm wpływu nadmiernej masy ciała na ryzyko nowotworów jelita grubego i odbytnicy jest skomplikowany i niestety, nadal nie do końca jasny. 

W przeprowadzonym badaniu analizowano czy interakcja pomiędzy masą ciała i różnymi wariantami genu SMAD7 wpływa na ryzyko zachorowania. Unikalność badania wynikała z faktu, że określono wartość BMI oraz profil genetyczny dla całej badanej populacji (28 tys. osób). Wyniki wykazały, ze u kobiet z określonym wariatem tego genu, wyższy poziom BMI wiąże się ze wzrostem ryzyka zachorowania. Powyższego związku nie zaobserwowano dla mężczyzn. Jeden specyficzny wariant genu SMAD7 u kobiet, zwany genotypem CC, wykazuje najsilniejszy związek z BMI: 25% wzrost ryzyka zachorowania dla każdego wzrostu BMI o 5 pkt. Dla kobiet z genotypem CT wzrost ryzyka wynosił 14%, natomiast dla genotypu TT wykazano 7% wzrost ryzyka.

Wyniki przeprowadzonego badania poszerzają wiedzę z zakresu wpływu nadmiernej masy ciała oraz profilu genetycznego na ryzyko nowotworów jelita grubego i odbytnicy.