Niepalenie papierosów to najważniejszy krok w profilaktyce przeciwnowotworowej, ale raport American Cancer Society podkreśla istotność innych modyfikowalnych czynników, takich jak ograniczenie spożycia alkoholu, odpowiednia dieta i aktywność fizyczna. Dużej części nowotworów złośliwych można uniknąć poprzez niepalenie papierosów, niepicie alkoholu oraz utrzymywanie odpowiedniej masy ciała.

W USA ponad połowa z 26% spadku umieralności na nowotwory złośliwe od 1991 roku wynika z obniżenia liczby osób, które są eksponowane na dym tytoniowy. Skuteczna prewencja antynikotynowa to najefektywniejsza forma profilaktyki pierwotnej, pozwala w najbardziej istotny sposób obniżyć liczbę zgonów z powodu nowotworów złośliwych.  

Nadmierna masa ciała to drugi w kolejności najistotniejszy modyfikowalny czynnik ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe, będący przyczyną około 8% zachorowań. Odsetek zachorowań związanych z nadwagą jest większy u kobiet niż u mężczyzn (odpowiednio 11% u kobiet, 4.8% u mężczyzn). Nadmierna masa ciała jest przyczyną około 60% zachorowań na nowotwory trzonu macicy.

Trzecim w kolejności modyfikowalnym czynnikiem ryzyka jest alkohol, który jest przyczyną 6.4% zachorowań na nowotwory u kobiet oraz 4.8% u mężczyzn. Jest to czynnik ryzyka bardzo często „niedoceniany” w kontekście ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe, a szacuje się, że jest przyczyną ponad 16% zachorowań na nowotwory piersi u kobiet.