Wśród czynników ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe trzustki znajduje się cała grupa czynników związanych z przemianami metabolicznymi taki jak: nadwaga, nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia,  oporność na insulinę oraz cukrzyca typu 2. W związku z wzajemnym oddziaływaniem wymienionych czynników, dużą trudność stanowi oszacowanie niezależnego ich wpływu na ryzyko nowotworów złośliwych trzustki, co było celem badania typu case-control (7110 przypadków nowotworów trzustki, 7264 osób tworzących grupę kontrolną) przeprowadzonego w populacjach Pancreatic Cancer Cohort Consortium (PanScan) oraz Pancreatic Cancer Case-Control Consortium (PanC4). Wyniki badania opublikowanego na łamach Journal of the National Cancer Institute wskazują na silny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wzrostem wartości Indeksu Masy Ciała (BMI) i ryzykiem nowotworu trzustki. Dla każdego wzrostu wartości BMI o 4.6 kg/m2 obserwuje się ponad 30% wzrost ryzyka nowotworów trzustki, OR=1.34 (95%CI=1.09-1.65). Ryzyko zachorowania rośnie także wraz ze wzrostem poziomu insuliny na czczo. Wykazano ponad 60% wzrost ryzyka przy wzroście poziomu insuliny o każde 44.4 pmol/L, OR=1.66 (95%CI=1.05-2.63). Związku z ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe trzustki nie zaobserwowano dla cukrzycy typu 2 oraz dla dyslipidemii.    

Wyniki przeprowadzonego badania wskazują na przyczynowo-skutkowy związek pomiędzy wartościami BMI oraz poziomem insuliny na czczo a ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe trzustki.