Weź sprawy w swoje ręce! Zmiana poziomu narażania się na modyfikowalne czynniki ryzyka jest kluczowym elementem profilaktyki przeciwnowotworowej. W artykule opublikowanym na łamach „British Journal of Cancer” przedstawiono wyniki analizy wpływu poszczególnych czynników ryzyka na zachorowalność na nowotwory złośliwe w Wielkiej Brytanii. Oszacowano odsetek nowotworów złośliwych, za który odpowiadają analizowane czynniki ryzyka (Population attributable fractions, PAFs).

Przyczyną prawie czterech na każde dziesięć zachorowań na nowotwory złośliwe są modyfikowalne czynniki ryzyka (37.7%). Wskaźnik PAFs jest nieco wyższy u mężczyzn (38.6%) niż u kobiet (36.8%). Największy wpływ wśród modyfikowalnych czynników ryzyka wykazano dla palenia papierosów, które było przyczyną 15.1% zachorowań na nowotwory złośliwe w Wielkiej Brytanii w 2015 roku (17.7% dla mężczyzn, 12.4% dla kobiet). Palenie papierosów odpowiadało za ponad 70% zachorowań na nowotwory złośliwe płuca oraz 64% zachorowań na nowotwory krtani.

Drugim pod względem znaczenia wśród modyfikowalnych czynników ryzyka były nadwaga i otyłość będące przyczyną 6.3% zachorowań. Wskaźnik wpływu nadwagi i otyłości był wyższy u kobiet (7.5%) niż u mężczyzn (5.2%). Największy wpływ tych czynników ryzyka zaobserwowano dla nowotworów trzonu macicy u kobiet (przyczyna 34% zachorowań) oraz nowotworów przełyku u mężczyzn (31.3%).

Ekspozycja na czynniki kancerogenne w miejscu pracy oraz ekspozycja na promieniowanie UV odpowiadały  każde za 3.8% zachorowań na nowotwory złośliwe w Wielkiej Brytanii w 2015 roku. 

Infekcje, nadmierne spożycie alkoholu oraz zbyt niskie spożycie błonnika to czynniki ryzyka , które odpowiadały, każde, za 2-4% zachorowań na nowotwory złośliwe w analizowanej populacji.  

Modyfikowalne czynniki ryzyka mają istotny wpływ na zachorowalność na nowotwory złośliwe. Działania profilaktyczne zmierzające do obniżenia odsetka populacji, który pali papierosy oraz liczby osób z nadwagą i otyłością to obszary o największym potencjale odnośnie redukcji ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe. Te dwa wymienione czynniki odpowiadają za 1/5 zachorowań na nowotwory złośliwe populacji. Warto o tym pamiętać!


Opracował Piotr Wojtyś na podstawie:

https://www.nature.com/article...