Wyniki najnowszych badań przeprowadzonych przez International Agency for Research on Cancer, wskazują na test z krwi mierzący poziom czterech biomarkerów białkowych mogący pomóc w identyfikacji osób, u których w przyszłości rozwinie się nowotwór złośliwy płuca. Badane markery mogą pomóc zidentyfikować grupę osób wśród tych, które obecnie lub w przeszłości paliły papierosy, do badań przesiewowych tomografią niskich dawek (CT), a w konsekwencji przyczynić się do obniżenia umieralności na nowotwory złośliwe płuca. 

Przy zastosowaniu badanych markerów w połączeniu z informacjami na temat historii palenia papierosów, autorzy badania zidentyfikowali 63% przyszłych przypadków nowotworów płuca, w relacji do 42% identyfikowanych przy obecnych kryteriach włączenia do badań przesiewowych. Użycie nowych biomarkerów może pozwolić wskazać osoby, które odniosą większa korzyść z uczestnictwa w badaniach przesiewowych. 

W skali światowej nowotwory złośliwe płuca odpowiadają za 20% zgonów, których przyczyną są nowotwory złośliwe. Obniżenie odsetka populacji, która pali papierosy jest najistotniejszym  sposobem redukcji liczby zgonów z powodu nowotworów płuca oraz innych chorób tytoniozależnych. Liczba zgonów może być również zredukowana poprzez obniżenie ekspozycji na znane czynniki ryzyka, takie jak zanieczyszczenie środowiska czy radon. Ponadto badania przesiewowe przy użyciu tomografii niskich dawek (CT) oraz biomarkerów mogą przyczynić się do rozpoznawania nowotworów płuca we wczesnych stadiach zaawansowania i w konsekwencji do efektywnego ich leczenia. 


[Artykuł przygotował Piotr Wojtyś w oparciu o: http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2018/pdfs/pr262_E.pdf]