Produkty pełnoziarniste oraz inne produkty zawierające błonnik mogą potencjalnie obniżać ryzyko zachorowania na nowotwory jelita grubego i odbytnicy. W analizie przeprowadzonej w ramach NIH-AARP Diet and Health Study podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czy istotny jest wpływ samego błonnika czy może znacznie ma też jego źródło. W populacji prawie 500 tys. dorosłych mieszkańców USA w wieku 50-71 lat zdiagnozowano w czasie trwania badania ponad 10 przypadków zachorowań na nowotwory złośliwe jelita grubego i odbytnicy.

W przeprowadzonej analizie zaobserwowano 16% obniżenie ryzyka nowotworów jelita grubego i odbytnicy w związku z wysoką konsumpcją produktów pełnoziarnistych, nie wykazano natomiast ochronnego wpływu ogólnej konsumpcji błonnika. Ochronny wpływ spożycia produktów pełnoziarnistych był szczególnie wyraźny w przypadku nowotworów złośliwych odbytnicy.  W szczegółowej analizie dotyczącej źródeł pochodzenia błonnika, jego ochronny wpływ wykazano jedynie dla produktów ziarnistych (jak wiadomo, błonnik znajdziemy również w owocach i warzywach) i był on szczególnie istotny w przypadku nowotworów dystalnej części jelita grubego oraz nowotworów odbytnicy.

Biorąc pod uwagą powyższe wyniki, zalecenia dietetyczne w kierunku prewencji nowotworów złośliwych jelita grubego i odbytnicy powinny skupiać się przede wszystkim na zwiększeniu konsumpcji produktów pełnoziarnistych jako źródle błonnika.