Dotychczasowe dane epidemiologiczne dotyczące wpływu konsumpcji orzechów na ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe płuca są ograniczone.  W ramach populacyjnego badania typu case-control Environment and Genetics in Lung Cancer Etiology (EAGLE) oraz prospektywnej kohorty National Institutes of Health (NIH) American Association of Retired Persons (AARP) Diet and Health Study przeprowadzono analizę powyższego związku. W badanych populacji zdiagnozowano 2 098 przypadków nowotworów złośliwych płuca w populacji EAGLE oraz 18 533 przypadków w populacji AARP. Oszacowano ryzyko względne zachorowania na nowotwór płuca w zależności od poziomu spożycia orzechów.

W badanych populacjach częste spożywanie orzechów wiązało się z obniżeniem ryzyka zachorowania na nowotwór płuca niezależnie od palenia papierosów. Oszacowana redukcja ryzyka wyniosła 26% w populacji EAGLE (OR=0.74, 95%CI=0.57-0.95) oraz 14% w populacji AARP (HR=0.86, 95%CI=0.81-0.91). Wyniki badania prospektywnego (AARP) wskazują na redukcję ryzyka dla wszystkich typów histologicznych nowotworu płuca. W obu badanych populacjach szczególnie istotne obniżenie ryzyka nowotworów płuca zaobserwowano dla osób palących od 1 do 20 papierosów dziennie, dla której to grupy redukcja ryzyka wyniosła prawie 40% dla populacji EAGLE (OR=0.61, 95%CI=0.39-0.95) oraz prawie 20% dla populacji AARP (HR=0.83, 95%CI=0.74-0.94).

Na podstawie analizy przeprowadzonej w dwóch dużych populacjach, można wyciągnąć wniosek o profilaktycznym wpływie konsumpcji orzechów, obniżającym ryzyko nowotworów złośliwych płuca niezależnie od wpływu palenia papierosów oraz innych czynników ryzyka zachorowania na ten nowotwór. To pierwsze badanie epidemiologiczne analizujące wpływ konsumpcji orzechów na ryzyko nowotworów płuca z uwzględnieniem podziału na typy histologiczne nowotworu płuca oraz zróżnicowanie w zależności od intensywności palenia papierosów.