Trend spadku umieralności na nowotwory złośliwe w USA jest ciągle kontynuowany.

Pomiędzy rokiem 1991 i rokiem 2018 umieralność w tym kraju spadła o 31% (co oznacza około 3.2 mln mniej zgonów z powodu nowotworów), w tym zaobserwowano rekordowy 1-roczny spadek umieralności o 2.4% pomiędzy rokiem 2017 i rokiem 2018. Obserwowany spadek związany jest przede wszystkim ze zmniejszeniem liczby osób palących papierosy, a także poprawą w zakresie wczesnego wykrywania i leczenia nowotworów. Szacuje się, że w 2021 roku w USA rozpoznanych zostanie prawie 1.9 mln nowych zachorowań na nowotwory złośliwe, a ponad 600 tys. osób umrze z powodu nowotworów. Pomimo spadku umieralności, nowotwory złośliwe to ciągle druga przyczyna zgonów w tej populacji, po chorobach serca. Najnowszy raport Cancer Statistic 2021 został opublikowany na łamach CA: A Cancer Journal for Clinicians oraz w raporcie Cancer Facts and Figures 2021.  

Przyczyną prawie  ¼ zgonów z powodu nowotworów złośliwych w USA są nowotwory płuca i to mimo faktu, że dla tego właśnie  nowotworu zaobserwowano największy spadek umieralności od 1991 roku. Nowotwory płuca odpowiadają za więcej zgonów niż nowotwory piersi, gruczołu krokowego oraz jelita grubego i odbytnicy łącznie.

Mniejsza liczba palaczy papierosów, poprawa w zakresie wczesnego wykrywania oraz leczenia szczególnie niedrobnokomórkowych nowotworów płuca (najczęstszy typ tego nowotworu) to główne przyczyny spadu umieralności z powodu nowotworów płuca. Przyczyną ponad 80% przypadków  tego nowotworu jest palenie papierosów.

Poprawa zgłaszalności na mammograficzne badania przesiewowe oraz efektywności leczenia wpłynęły na ponad 40% redukcję umieralności z powodu nowotworów złośliwych piersi w okresie 1989-2018.

Wczesne rozpoznanie nowotworów prostaty w związku z badaniami poziomu PSA oraz poprawa efektywności leczenia przyczyniły się do około 4% rocznego spadku umieralności w okresie od późnych lat 90-tych do wczesnych lat XXI wieku. Jednak ostanie lata (2013-2018) to stabilizacja poziomu umieralności na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego u mężczyzn w USA. 

Umieralność na nowotwory jelita grubego i odbytnicy pomiędzy rokiem 1970 i rokiem 2018 obniżyła się w USA o 55% głównie w związku z wcześniejszym rozpoznawaniem tych nowotworów w ramach badań przesiewowych oraz poprawą efektywności leczenia. Jednak zachorowalność i umieralność na te nowotwory złośliwe wzrosła u osób poniżej 55 roku życia.